Lọc theo:
Bộ lọc
Giá
VND
VND
Màu sắc
Dương
Đen
Đỏ
Kích thước
0.8m
1m0
1m2
500 x 800 mm
600 x 1000 mm
700 x 1200 mm
70x120 cm
70x140 cm
80x160 cm
80x180 cm
Phi 25
Phi 32
Kiểu dáng
4U
5 bi phi 22
6U
7 bi phi 25
Cao
Cao, mặt bông
Lùn
Mặt Bông
Mặt Trơn
Mặt bông
Mặt trơn
Vân gỗ
Vân đá
Chất liệu
Bông
Inox 201
Inox 201/304
Inox 304
Inox 304/201
Không bông
Xóa Lọc
32.0% giảm đã bán :1000

Ghế quầy bar GQ 117

Mã sản phẩm : MSP : GQ 117

1.250.000đ - 850.000đ

45.6% giảm đã bán :1000

Ghế quầy bar GQ 116

Mã sản phẩm : MSP : GQ 116

550.000đ - 299.000đ

32.0% giảm đã bán :1000

Ghế quầy bar GQ 115

Mã sản phẩm : MSP : GQ 115

1.250.000đ - 850.000đ

32.0% giảm đã bán :1000

Ghế quầy bar GQ 114

Mã sản phẩm : MSP : GQ 114

1.250.000đ - 850.000đ

16.8% giảm đã bán :1000

Ghế quầy bar GQ 113

Mã sản phẩm : MSP : GQ 113

950.000đ - 790.000đ

20.0% giảm đã bán :1000

Ghế quầy bar GQ 112

Mã sản phẩm : MSP : GQ 112

1.250.000đ - 1.000.000đ

22.6% giảm đã bán :1000

Ghế quầy bar GQ 111

Mã sản phẩm : MSP : GQ 111

1.150.000đ - 890.000đ

26.4% giảm đã bán :1000

Ghế quầy bar GQ 110

Mã sản phẩm : MSP : GQ 110

1.100.000đ - 810.000đ

23.5% giảm đã bán :1000

Ghế quầy bar GQ 109

Mã sản phẩm : MSP : GQ 109

1.150.000đ - 880.000đ

27.3% giảm đã bán :1000

Ghế quầy bar GQ 108

Mã sản phẩm : MSP : GQ 108

1.100.000đ - 800.000đ

22.2% giảm đã bán :1000

Ghế quầy bar GQ 107

Mã sản phẩm : MSP : GQ 107

1.350.000đ - 1.050.000đ

26.4% giảm đã bán :1000

Ghế quầy bar GQ 106

Mã sản phẩm : MSP : GQ 106

1.250.000đ - 920.000đ

TƯ VẤN SẢN PHẨM

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI