thông tin chi tiết

sản phẩm cùng loại

24.3% giảm đã bán :1000

Bàn ghế nhà hàng tiệc cưới tròn 1m4 mặt gỗ chân gập

Mã sản phẩm : MSP : B1M4G

1.850.000đ - 1.400.000đ

24.0% giảm đã bán :1000

Bàn tròn nhà hàng tiệc cưới 1m2 mặt gỗ chân gập

Mã sản phẩm : MSP : B1M2G

1.250.000đ - 950.000đ

21.4% giảm đã bán :1000

Bàn nhà hàng tiệc cưới tròn 1m6 mặt gỗ MDF chân sắt

Mã sản phẩm : MSP : B1M6G

2.100.000đ - 1.650.000đ

21.3% giảm đã bán :1000

Bàn nhà hàng tiệc cưới 1m5 mặt tròn gỗ MDF chân xếp inox

Mã sản phẩm : MSP : B1M5G

2.350.000đ - 1.850.000đ

13.6% giảm đã bán :1000

Bàn Tròn Nhà Hàng Tiệc cưới 1m6 Mặt Gỗ

Mã sản phẩm : MSP : BNH 01

2.200.000đ - 1.900.000đ

16.7% giảm đã bán :1000

Mặt Bàn Tròn Nhà Hàng Tiệc cưới 1m5 Mặt Gỗ

Mã sản phẩm : MSP : BNH 02

1.800.000đ - 1.500.000đ

32.1% giảm đã bán :1000

Bàn IBM Nhà Hàng Rộng 60 x Dài 120 cm Mặt Gỗ

Mã sản phẩm : MSP : BNH 03

1.400.000đ - 950.000đ

21.4% giảm đã bán :1000

Mặt Bàn Tròn Nhà Hàng Tiệc cưới 2m Mặt Gỗ

Mã sản phẩm : MSP : BNH 04

2.800.000đ - 2.200.000đ