thông tin chi tiết

sản phẩm cùng loại

2.7% giảm đã bán :1000

Tủ tài liệu 2 cánh lùa TL2C3N-CL-1

Mã sản phẩm : MSP : TL2C3N-CL-1

1.850.000đ - 1.800.000đ

13.1% giảm đã bán :1000

Tủ gỗ văn phòng TGVP-4C

Mã sản phẩm : MSP : TGVP-4C

4.200.000đ - 3.650.000đ

20.9% giảm đã bán :1000

Tủ gỗ văn phòng 6 cánh TGVP-6C

Mã sản phẩm : MSP : TGVP-6C

5.500.000đ - 4.350.000đ

7.1% giảm đã bán :1000

Tủ tài liệu 5 cánh TTL5C

Mã sản phẩm : MSP : TTL5C

4.200.000đ - 3.900.000đ

7.1% giảm đã bán :1000

Tủ tài liệu 3 cánh TTL3C

Mã sản phẩm : MSP : TTL3C

4.200.000đ - 3.900.000đ

7.1% giảm đã bán :1000

Tủ tài liệu 2 cánh lùa TL2C3N-CL-2

Mã sản phẩm : MSP : TL2C3N-CL-2

2.100.000đ - 1.950.000đ

2.6% giảm đã bán :1000

Tủ tài liệu 2 cánh lùa TL2C3N-CLK-1

Mã sản phẩm : MSP : TL2C3N-CLK-1

1.950.000đ - 1.900.000đ

6.8% giảm đã bán :1000

Tủ tài liệu 2 cánh lùa TL2C3N-CLK-2

Mã sản phẩm : MSP : TL2C3N-CLK-2

2.200.000đ - 2.050.000đ